ZOSTAŃ WĘDKARZEM!!!

2010-04-09 11:37

 

 

Jesteśmy jednym z niewielu  krajów Europy, gdzie wędkarstwo jest ogólnie powszechne na taką skalę i w tak minimalnym stopniu ograniczone jakimiś radykalnymi przepisami.
 

 

Wędkarzem może zostać każdy, z małymi wyjątkami i tu :( Zgodnie z treścią art. 12 Ustawy Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16. poz. 93 z późn. zm.) nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat 13. oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Z kolei art. 15 kc stanowi, iż ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat 13. oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (art. 17 kc).
 

 

Cóż stoi na przeszkodzie pozostałym? Jedną barierą do samodzielnego uprawiania wędkarstwa jest wiek, ponieważ żeby zostać prawnie wędkarzem należy skończyć 14 lat, jednak osoby które nie ukończyły 14-tego roku życia również mogą wędkować. Są co prawda zwolnieni z posiadania karty, jednak mogą łowić pod warunkiem że przebywają nad wodą z osobą dorosła, posiadającą odpowiednie uprawnienia, tzn aktualnie ważną kartę wędkarską.
 

 

Z posiadania karty wędkarskiej zwolnione są również osoby przebywające na gościnnych występach, mowa oczywiście o zagranicznych wędkarzach, jednak tu warunkiem jest wykupienie licencji na wędkowanie. Osobną grupę wędkarzy zwolnionych z posiadania karty wędkarskiej są osoby, które swoje wędkarstwo uprawiają na wodach należących do osób fizycznych, uprawnionych do rybactwa (chociażby stawy hodowlane, gospodarstwa rybacki itp.) jednak warunkiem jest otrzymanie od nich zezwolenia...wędkarstwo komercyjne!!!
 

 

Amator bycia wędkarzem w momencie kiedy ukończy 14 lat nabywa prawny obowiązek posiadania karty wędkarskiej, jednak żeby ją otrzymać musi zdać egzamin.(szkoda że nie wszędzie jest to przestrzegane) Egzamin jest płatny i w zależności od ustaleń poszczególnych okręgów może kosztować do 30 zł. W Polsce jedynym organem uprawnionym do przeprowadzenia takiego egzaminu jest Polski Związek Wędkarski. Sam egzamin zdaje się w kole do którego chcę się przynależeć i należy na nim wykazać się wiadomościami z takich zagadnień jak:
 

 

Biologia ryb, sprzęt wędkarski, postępowanie ze złowionymi rybami, ochrona środowiska naturalnego, przepisy prawne, a więc z szerokiej znajomości Amatorskiego Połowu Ryb PZW (RAPR). Reguły w nim zawarte określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych żyjących w wodzie organizmów.
 

 

Kiedy pomyślnie zdamy egzamin pozostaje nam odebranie karty w właściwym wydziale ochrony środowiska, właściwego starostwa powiatowego, opłacenie raz w roku obowiązkowych składek co również czynimy w kole do którego przynależymy i już możemy cieszyć się byciem samodzielnym wędkarzem. Pozostaje tylko zaopatrzyć się w sprzęt i rozpocząć wielką samodzielną przygodę.
 

 

Pamiętajmy jednak o jednym!!!
 

 

Zdanie egzaminu, odebranie karty, wykupienie znaczków uprawnia nas do wędkowania, jednak to nasza etyczność w stosunku do ryb i środowiska czyni nas PRAWDZIWYMI WĘDKARZAMI. Życząc więc wszystkim nowym kolegą po kiju wielu niezapomnianych przygód z wędką, życzę również i przede wszystkim mądrości nad wodą...
 

                     

 

                       Połamania!!!

                          jurcys (Jurek Borus)
 

Temat: ZOSTAŃ WĘDKARZEM!!!

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wyszukiwanie

Kontakty

Jurek Borus

           

nazwa która pojawi się w chmurce po najechaniu myszką
www.wedkarstwotv.pl
tekst alternatywny


       

nazwa która pojawi się w chmurce po najechaniu myszką
nazwa która pojawi się w chmurce po najechaniu myszką
nazwa która pojawi się w chmurce po najechaniu myszką