POZNAJMY RYBY

AMUR CZARNY

AMUR CZARNY

Amur czarny występuje w rzekach i jeziorach Chin ( np. Jangcy ) i Tajwanu, a także w dorzeczu Amuru w jego południowej części. W Polsce nie występuje Nazwa łacińska Mylopharyngodon piceus   Domena eukarioty Królestwo zwierzęta Typ strunowce Podtyp kręgowce Gromada...

AMUR BIAŁY

AMUR BIAŁY

  Naturalnie występuje w Chinach i dorzeczu Amuru aż po rzekę Czerwoną. Nie można dziś ustalić jego pierwotnego zasięgu. Od 1950 roku trafił do wód europejskich, do których został introdukowany ze względu na swe duże zalety. W Polsce pojawił się w 1964 roku. Nie oparły się amurowi także...

BAS WIELKOGĘBOWY...

BAS WIELKOGĘBOWY...

  Występuje w Ameryce Północnej od Pojezierza Kanadyjskiego aż po Florydę, Teksas i Meksyk. W Europie został introdukowany w roku 1885, zarybiono nim głównie południową część kontynentu. Obecnie występuje jedynie lokalnie w takich jeziorach jak Tessiner, Wórther czy też jezioro Abra w...

BELONA

BELONA

  BELONA pospolita (Belone belone) jest gatunkiem ryby morskiej z gatunku ryb belonokształtnych, przynależy do rodziny belonowatych (Belonidae) Ryba ta zamieszkuje wody pelagialne wschodniego Oceanu Atlantyckiego. Występuje również w morzu Śródziemnym, Północnym i Czarnym. W...

BOLEŃ !!!

BOLEŃ !!!

                         BOLEŃ (Aspius aspius)     Boleń nazywany również rapem czy rapą jest rybą z rodziny karpiowatych i występuje w większości polskich większych i średnich rzek nizinnych. Zamieszkuje również...

BRZANA

BRZANA

                            BRZANA (Barbus barbus)     Brzana jest gatunkiem ryby słodkowodnej i należy do rodziny ryb karpiowatych. Jest rybą typowo rzeczną a jej ulubionym środowiskiem są rzeki, których...

CERTA !!!

CERTA !!!

      CERTA (Vimba vimba)     Jest rybą z gatunku anadromicznych i należy do rodziny karpiowatych. Występuje w zlewiskach Morza Północnego, Bałtyckiego, Azowskiego, Czarnego i Kaspijskiego. Można ją spotkać w jeziorach Ładoga i Pejpus.     Certa...

CIERNIK

CIERNIK

  CIERNIK (Gasterosteus aculeatus) Niewielka rybka należąca do rodziny ciernikowatych (Gasterosteidae) Cierniki występują w dwóch formach, słono i słodko wodnej. Zamieszkuje wody Morza Bałtyckiego, a słodkowodną formę spotkać możemy w zbiornikach wodnych, w zakolach rzek czy w jeziorach ....

GŁOWACICA

GŁOWACICA

    GŁOWACICA (Hugo hugo)     Głowacica jest rybą słodkowodną, przynależy do rzędu Łososiokształtnych ( Salmoniformes) i zaliczana jest do rodziny ryb łososiowatych (Salmonidae)     W Polsce naturalnie można ją spotkać w Czarnej Orawie, dopływie Wagu....

JAZGARZ

JAZGARZ

    JAZGARZ, JAZGAR (Gymnocephalus cermuus)     Jazgarz jest niewielką rybą i należy do rodziny okoniowatych. Zamieszkuje niektóre części Europy i najczęściej jest spotykany w dużych rzekach, zbiornikach zaporowych i starorzeczach. Można go spotkać w niektórych...

JAŹ

JAŹ

  Jaź występuje w Europie na wschód od Renu i na północ od Alp, a także w Azji aż po Ural i na Zakaukaziu. Spotykamy go więc w słodkich wodach zlewisk mórz: Bałtyckiego, Białego, Oceanu Lodowatego Północnego i Kaspijskiego. Okres ochronny: nie ma Wymiar ochronny: do 25...

KARAŚ

KARAŚ

  KARAŚ (carassius carassius L) Słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych.   Karaś w naszych wodach występuje w dwóch odmianach i tak jest to karaś srebrny, zwany również japończykiem i druga odmiana to karaś pospolity.     Jest rybą ogólnie rozpowszechnioną w...

KARP !!!

KARP !!!

  Karp dziki (sazan) o ciele wysmukłym, walcowatym i całkowicie ułuszczonym, pochodzi ze zlewni mórz Śródziemnego, Czarnego, Kaspijskiego i Aralskiego. W dorzeczu Amuru żyje odrębny podgatunek karpia. Okres ochronny: nie ma Wymiar ochronny: 30 cm (nie dotyczy rzek) Limit dziennego połowu:...

KIEŁB KRÓTKOWĄSY

KIEŁB KRÓTKOWĄSY

                              KIEŁB KRÓTKOWĄSY (Gobio gobio)     Kiełb jest rybą słodkowodną przynależącą do rodziny karpiowatych, nazywany również graban, koblik, rudzik, płonnica czy rusik. Żyje w...

KLEŃ

KLEŃ

                               KLEŃ (Squalius cephalus syn. Leuciscus cephalus) Jest gatunkiem ryby słodkowodnej, karpiokształtnej i zalicza się do rodziny karpiowatych. Jest w zasadzie rybą rzeczną jednak...

KRĄP

KRĄP

KRĄP (Blicca bjoerkna) ryba z rodziny karpiowatych (Cyprinidae) jedyny przedstawiciel rodzaju Blicca, bardzo często mylony z młodym leszczem.     Występuje prawie w całej Europie. W Polsce jest bardzo rozpowszechniony, żyje w dolnym biegu rzek, bardzo często zamieszkuje silnie...

LESZCZ

LESZCZ

    LESZCZ (Abramis brama) Słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych.     Leszcz zamieszkuje niemal całą Europę. W Polsce bardzo popularny, występuje w prawie wszystkich dużych rzekach, w zbiornikach zaporowych i w jeziorach. Odpowiadają mu głębokie wody, bogate w...

LIN

LIN

      LIN (Tinca tinca) nazywany również przenicznik, oczeretniak jak również kaliniak.     Jest rybą występującą niemal w całej Europie, zaliczany jest do rodziny karpiowatych i jest jedynym przedstawicielem rodzaju TINKA. Lubi wody słodkie stojące, jak i ze...

LIPIEŃ

LIPIEŃ

                             LIPIEŃ (Thymallus thymallus)     Lipień jest słodkowodną, zimnolubną rybą, pewnie najpiękniejszą w naszych wodach i zaliczany jest do ryb łososiokształtnych. W Polskich...

ŁOSOS

ŁOSOS

  ŁOSOŚ szlachetny, łosoś pospolity, łosoś europejski, łosoś atlantycki (Salmo salar) jest rybą z rodziny łososiowatych (Salmonidae)       Łosoś występuje w północnej części Atlantyku, w rzekach Ameryki Połudfniowej , w Europie od Portugalii po Morze Białe,...

MIĘTUS

MIĘTUS

                                MIĘTUS (Lota lota)   Miętus jest jedyną słodkowodną rybą, przynależącą do rodziny dorszowatych (Gadidae). Jedyny przedstawiciel rodzaju (Lota)     Rybę tą...

OKOŃ

OKOŃ

  Okoń (Perca fluviatilis) ryba z rodziny okoniowatych.   Z równym powodzeniem występuje w wodach stojących jak i płynących, słodkich (jeziora, rzeki, zbiorniki zaporowe itp), można go również spotkać w przybrzeżnych, słonych wodach Bałtyku. Jest rybą stadną, dlatego osobniki...

PISKORZ

PISKORZ

  Obszar występowania piskorza rozpościera się w Europie od północno-zachodniej Francji aż po Wołgę. Na północy kontynentu sięga do rzeki Newy, a na południu do Alp. Nie występuje na Wyspach Brytyjskich w Skandynawii oraz na Krymie.     Spotykany jest w słabo natlenionych...

PŁOĆ

PŁOĆ

    PŁOĆ (Rutilus rutilus) -nazywana również wędrówką, srebrzatką czy ramiennicą...     Płoć jest rybą z rodziny karpiowatych i w Polsce występuje we wszystkich wodach słodkich, rzekach, jeziorach, zbiornikach zaporowych (wyjątek stanowią wody górskie). Występuje jeszcze dość...

PSTRĄG

PSTRĄG

  PSTRĄG to zwyczajowa nazwa kilku drapieżnych ryb z rodziny łososiowatych (Salmonidae) Do grupy tej zaliczane są blisko spokrewnione gatunki i podgatunki ryb anadromicznych. Przez anglosasów nazywane "trout", przez Niemców "Die Forelli" a my nazywamy te formy wędrownych gatunków i...

ROZPIÓR

ROZPIÓR

  ROZPIÓR (Abramis ballerus syn. Ballerus ballerus)     Jest to gatunek ryby słodkowodnej, zwanej również potocznie leszczem sinym lub sincem. Zaliczany jest do ryb karpiokształtnych i pochodzi z rodziny karpiowatych. Jest gatunkiem nie mającym większego znaczenia...

SANDACZ

SANDACZ

    Sandacz (Sander lucioperca) to największy drapieżnik zaliczany do rodziny okoniowatych!!!       okres ochronny od 1 stycznia do 31 maja wymiar ochronny 45 cm dobowy limit 3 szt.         Ciało sandacza jest wydłużone, po...

SAPA

SAPA

    Sapa, klepiec (Abramis sapa) – jest rybą słodkowodną i zalicza się do szerokiej rodziny ryb karpiowatych. Ryba Sapa w Europie zamieszkuje w dorzeczu Dunaju oraz rzek wpadających do Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego. W 1989 roku po raz pierwszy stwierdzono występowanie tej ryby w...

SIEJA

SIEJA

  Występuje w Wielkiej Brytanii, Irlandii, zlewisku Morza Bałtyckiego, w północnej Rosji oraz w Alpach. W Polsce w jeziorze Łebsko na Pomorzu żyje gatunek endemiczny – sieja łebska. Sieja spotykana jest także w jeziorach Wdzydze, Wigry a także w innych jeziorach oraz w rzekach na Pomorzu i...

SIELAWA

SIELAWA

  Sielawa występuje w jeziorach z zlewni morza Bałtyckiego od Danii do Finlandii oraz w dorzeczu górnej Wołgi, a także w Anglii, Szkocji i w jeziorze Waginer w Bawarii. W Zatoce Fińskiej tworzy formę półwędrowną. W Polsce licznie występuje w czystych, głębokich i chłodnych jeziorach o...

SŁONECZNICA

SŁONECZNICA

Słonecznica (Leucaspius delineatus syn. Squalius delineatus) – jest rybą należącą do rodziny karpiowatych. Potocznie nazywaną również owsianką i jest jedynym przedstawicielem rodzaju Leucaspius. Spotkać ją można w małych zbiornikach wodnych lub w leniwie (wolno) płynących rzeczkach. Jest rybą...

SUM

SUM

  SUM EUROPEJSKI zwany sumem pospolitym (Sulurus glanis)       Jest to największa ryba zamieszkująca nasze wody i zaliczana jest do rodziny sumowatych. Zamieszkuje duże rzeki, zlewiska Bałtyku, zbiorniki zaporowe, rzadziej ją można spotkać w jeziorach, choć i tam...

SUMIK KARŁOWATY

SUMIK KARŁOWATY

  Północno amerykański gatunek na skutek nie przemyślanych prób aklimatyzacji podjętych z nadzieją na gospodarczy sukces, a także w celach wędkarskich pojawił się w wodach Europy pod koniec XIX w. Bardzo szybko rozmnożył się w Łabie i Dunaju oraz innych wodach środkowej Europy. W Paryżu...

STYNKA

STYNKA

  STYNKA (Osmerus eperlarus)     To niewielka ryba anadromiczna należąca do rodziny ryb stynkowatych (Osmeridae) Zamieszkuje przybrzeżne wody Europy od północnej Hiszpani po Morze Bałtyckie. Spotykana również w państwach nadbałtyckich w tym i w Rosji. W Polsce można ją...

ŚWINKA

ŚWINKA

Świnka (Chondrostoma nasus) – ryba z rodziny karpiowatych. Ryba ta najchętniej przebywa w podgórskich rzekach, bystrych potokach, w krainie lipienia i brzany. Jest rybą stadną i żyje gromadnie w niezbyt głębokich rzekach o silnym nurcie. Wybiera miejsca o lekko zamulonym, piaszczystym czy...

SZCZUPAK

SZCZUPAK

                                SZCZUPAK  (Esox lucius)     Jest rybą drapieżną z rodziny szczupakowatych. Zamieszkuje słodkie stojące jak i płynące wody. Można również spotkać go w...

UKLEJA

UKLEJA

  UKLEJA (Alburnus alburnus)     Jest małą rybą i zalicza się do ryb z rodziny karpiowatych. Wyróżnić należy trzy podgatunki tej ryby i są to:   - Alburnus alburnus alburnus – podgatunek nominatywny - Alburnus alburnus macedonicus – dorzecze rzeki Wardar -...

WĘGORZ

WĘGORZ

               WĘGORZ EUROPEJSKI (Anguilla anguilla)     Jest rybą występującą w jeziorach, rzekach nizinnych i górskich, zbiornikach zaporowych, w wodach przybrzeżnych Bałtyku. a także we wszystkich morzach Europy. Należy do rodziny ryb...

WZDRĘGA

WZDRĘGA

    WZDRĘGA (Scardinius erythrophthalmus) jest rybą z rodziny karpiowatych, potocznie nazywana krasnopiórką.     Ryba ta zamieszkuje prawie całą Europę. Najlepszym dla niej środowiskiem są silnie zarośnięte, wolno płynące rzeki nizinne. Spotykana dość często w w...

Wyszukiwanie

Kontakty

Jurek Borus

           

nazwa która pojawi się w chmurce po najechaniu myszką
www.wedkarstwotv.pl
tekst alternatywny


       

nazwa która pojawi się w chmurce po najechaniu myszką
nazwa która pojawi się w chmurce po najechaniu myszką
nazwa która pojawi się w chmurce po najechaniu myszką